Vážený zákazníku, Váš prohlížeč Internet Explorer nepodporuje technologie, které využívá náš e-shop. Pro správné fungování stránky používejte aktuálnější prohlížeče (Edge, Chrome, Firefox, Safari).

Reklamační řád

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura, která může u některých výrobků zároveň nahrazovat záruční list, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci a druhu zboží). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem prodejního dokladu nebo dodacího listu v případě, kdy je zásilka doručena smluvním přepravcem. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný záruční list, je povinen podat ihned (nejpozději do 3 dnů) písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

2. Záruční podmínky

a) Délka záruky je (mimo jiné) uvedena na dodacím nebo záručním listu. Tato doba začíná dnem potvrzení záručního nebo dodacího listu a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto záručního listu. b) Je-li závada na spotřebiči opravitelná u zákazníka či v autorizovaném servisu, je zde bezplatně opravena, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady prodejce. Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu a přesný popis závad a četnost výskytu. c) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech: o poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí), o porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou, o neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou o používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci, o zboží bylo poškozeno živly, o zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, o zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN

3. Reklamační podmínky

Reklamace vyřizují autorizovaná servisní střediska, jejichž seznam je přiložen v dokumentaci ke zboží . V případě, že seznam není přiložen, sdělí nejbližší středisko prodejce

4. Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží zákazníkem:

Kupující má právo dle § 57 odst. 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, pošle nepoškozené zboží, v původním /originálním/, kompletním a nepoškozeném obalu bez známek užívání nebo opotřebování, včetně záručního listu, prodejního dokladu, českého návodu a veškerého dodaného příslušenství pošle zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Náklady na dopravu zpět hradí zákazník. Finanční prostředky budou vráceny nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

5. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. 1. 2007. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.